Anyák napi versek

Gyulai Pál: Édesanyám nevenapján

Keresek virágot
Pirosat, fehéret,
Bokrétába kötöm,
S odaadom Néked.

Nem is kívánok én
Érette egyebet,
Csak, hogy Édesanyám,
Ölelj meg, csókolj meg.

Piros rózsa, fehér rózsa,
Egy csokorba összefogva
Karjaimban alig fér el,
Alig győzöm öleléssel.

Vedd el tőlem édesanyám,
Harmat csillog bársony szirmán.
Nap csókolta, szél ringatta,
Kicsi lányod szívből adja


Gazdag Erzsi: Ajándék

Mondok neked három verset,
Ezzel ültesd be a kertet
Egyik szóljon rigóhangon,
Ha kinyílik én is hallom.

A másik meg pitty-palattyal
Szólaljon meg virradatban!
A harmadik felröppenjen,
Pacsirtával énekeljen!


Kanizsa József: Anyák napjára

Vadrózsát
szemezgetek,
szelíd rózsát
belőle nevelgetek.

S évek múlva
nyíló rózsák,
szelíd rózsák
kertem elborítják.

Víg-anyák napjára
virágcsokrom kötöm,
Csokorral kezemben
jó anyám köszöntöm.


Farkas Boglárka: Anyám (részlet)

Szemedben a tűz vidáman lobog
Örök ifjú, s boldog a mosolyod
Lányaid kacaja röpít az égre
Aranyló sugáron a sötét éjbe


Jankovicz Ferenc: Anyák napján

Egy fényes kismadár
torkát megnyitotta,
Halljátok , így dalolt
a kismadár torka

Nap támadt az égen,
kékellőn , magasban,
fény suhog az ágon,
tavasz van, tavasz van.

Kicsiny bimbóikat
pólyálgatják a fák,
Ringatják, dajkálják, mint jó édesanyák.

Ti is, mint tavasszal
bimbóikat a fák
úgy ringattok minket
kedves édesanyák

A mi életünket munkálja
szívetek,
mint égen a nap
a szép kikelet.

Köszönjük a tavaszt,
mit tőletek kaptunk.
Ne haragudjatok,
hogyha rosszalkodtunk.


Zsolt Ádám: Egyszer úgy lesz...

Egyszer úgy lesz, ahogy mondtam,
kimegyünk a tarka rétre,
szedünk rózsát s vadvirágot
pirospettyes kis kötődbe.

És ha lesz majd jó nagy csokor,
S jön az este, lassan, szépen,
szedünk hozzá még egy kicsit
alig marad már a réten.

A sok rózsát, margarétát,
összekötjük bokrétába,
hazahozzuk, s édesanyánk
csókot hint majd az orcánkra.


Ágh István: Virágosat álmodtam

Édesanyám,
virágosat álmodtam,
napraforgó
virág voltam álmomban,
édesanyám,
te meg fényes nap voltál,
napkeltétől
napnyugtáig ragyogtál.


Létay Lajos: Édesanyámnak

Ha csak egy virág volna,
én azt is megkeresném.
Ha csak egy csillag gyúlna,
fényét idevezetném.
Ha csak egy madár szólna,
megtanulnék hangján.
Ami csak szép s jó volna,
édesanyámnak adnám.


Weöres Sándor: Buba éneke

Ó ha cinke volnék,
útra kelnék, hömpölygő sugárban
énekelnék -
minden este
morzsára, búzára
visszaszállnék
anyám ablakára.

Ó ha szellő volnék,
mindig fújnék,
minden bő kabátba
belebújnék -
nyári éjen
fehér holdsütésban
elcsitulnék
jó anyám ölében.

Ó ha csillag volnék,
kerek égen,
csorogna a földre
sárga fényem -
jaj, de onnan
vissza sose járnék,
anyám nélkül
mindig sírdogálnék.


Pákolitz István: Anyámnak

Hogyha virág lennék,
ölelnék jó illattal;
Hogyha madár lennék,
dicsérnélek zengő dallal;
hogyha mennybolt lennék,
aranynappal, ezüstholddal,
beragyognám életedet csillagokkal.
Virág vagyok: ékes
piros szirmú, gyönge rózsaág;
madár vagyok: fényes
dalt fütyülő csöpp rigócskád;
eged is: szépséges
aranynappal, ezüstholddal,
beragyogom életedet csillagokkal.


Iványi Mária: Nagyanyónak

Halkan, puhán
Szirom pereg
Simogatja
Öreg kezed.

Piros szegfű
Halvány rózsa
Téged köszönt
Nagyanyóka.


Donászy Magda: Nagyanyónak

Édes-kedves Nagyanyókám!
Anyák napja van ma.
Olyan jó, hogy anyukámnak
is van Édesanyja.
Reggel mikor felébredtem,
az jutott eszembe:
Anyák napján legyen virág
mind a két kezembe!
Egyik csokrot neked szedtem
odakünn a réten.
Te is sokat fáradoztál
évek óta értem.
Kimostad a ruhácskámat,
fésülted a hajamat,
Jóságodat felsorolni
kevés lenne ez a nap.
Köszönöm, hogy olyan sokat
fáradoztál értem,
és hogy az én anyukámat
felnevelted nékem


Tordon Ákos: Anyák napi mondóka

Anyukám, anyukám, találd ki,
Hogy az én nagy kincsem ugyan ki?
Ki más is lehetne, ha nem te.
Ültess hát, gyorsan az öledbe.


Fekete Csaba: A nagymamánál

A nagymamánál jó,
csak ott jó igazán.
A nagymamának sok keze van,
de ez igaz ám!
Egyik kezével főz,
a másikkal mosogat,
a harmadikkal fejemen
egy dudort borogat.
A nagymamánál jó,
mert ott van nagyapa,
aki a mezőről tücsökszavú
estét hoz haza.


Mészáros Piroska: Köszöntő

Anyukám jó reggelt, így köszönt a lányod,
Nyílnak már a réten tarkaszín virágok.
Úgy ver most a kis szívem, kalimpál, mint motor,
Kislányod helyett beszéljen a csokor.
Árkon át futottam, néked hogy kinyíltan
Anyák ünnepére köszöntőül hozzam.


Donkó László: Anyácska

Anyuka, anyuci anyácska,
ölelő, melengető fácska,
vigyázva fog át a két karja,
lázas testemet betakarja,
simogat hűsítő kezével,
gyógyítgat ízes akácmézzel,
a rigók dalával becézget,
szemével rám a kék ég nézhet,
úton kísér tekintetével,
utamat mindég hozzá mérem,
most is köszöntöm szál virággal,
májusi futórózsaággal,
hogy sokáig legyen anyácska
ölelő, melengető fácska!


Kőhalmi Erzsébet: Anyák napjára

Rajzoltam egy kicsi szívre
Sok színes virágot.
Édesanyám, anyák napján
Minden jót kívánok!
Szeretném, ha mindig
Mindig csak nevetnél,
Szeretném, ha mindig
Mindig velem lennél!


Gazdag Erzsi: A legszebb május

Május első hajnalán
kinyílott a tulipán,
kinyílott a nefelejcs is
Öreganyám udvarán.
"Szép ünnepet, jó ünnepet!"
- köszöntött a tulipán.
"Szebbet jobbat, mint tavaly volt!"
- felelte rá nagyanyám.
Ekkor léptem udvarunkba,
s így fogadott nagyanyám:
"Ez a május a legszebbik,
mert megjött az unokám!"


Zelk Zoltán: Reggel óta...

Reggel óta tanakodtam,
Mit mondhatnék teneked.
Olyan szépet gondoltam ki,
elmondani nem lehet!
Nem leltem rá szavakat,
még verset sem tanultam!
Minden amit elmondhatnék,
itt van egy szál virágban!


Osvát Erzsébet: Meséltél és meséltél

Velem voltál örömömben,
velem voltál bajban,
velem voltál, ha sírtam,
velem, ha kacagtam.
Meséltél és meséltél
igazakat, szépet,
kívántam, hogy a meséd
sose érjen véget.
Mit adtam én cserébe?
Te azt sose kérted,
de talán a két szemem
elárulta néked.


Osvát Erzsébet: Ha itthon vagy

Ha itthon vagy,
olyan jó nekem.
Szobánk is megszépül
hirtelen.
Vidám lesz minden:
a cserép virág,
a képeskönyvek
és Mica cicánk.
Tudom, nem lehetsz
mindig velem.
Hazavárlak mégis
szüntelen-
hangod hallani,
játszani veled,
megsimogatni
fáradt, szép kezed.


Várkonyi Katalin: Dallal és virággal

Kinnyílott a rózsa
Anyák ünnepére,
Illatos csokorra
Bőven jut belőle.
Aki értünk annyit
S oly szívesen fárad,
Dallal és virággal
Köszöntjük anyánkat.


Kiss Jenő: Édesanyám

Édesanyám vedd a csokrot,
S ráadásul ezt a csókot.
Szívem telve szeretettel,
Élj sokáig, hogy nevelj fel.
Élj sokáig, számos évig,
Boldogságban véges-végig!


Donászi Magda: Anyák napján

Tavaszodik, kis kertemben
kinyílik a tulipán.
Ragyognak a harmatcseppek
anyák napja hajnalán.
Kinyillott a bazsarózsa,
kék nefelejcs, tulipán,
neked adom anyák napján,
édes-kedves anyukám.


Orgona ága…

Orgona ága, barackfa virága
Öltözzetek új ruhába,
Anyák napja hajnalára
Illatosan.
Zúgja az erdő, susogja a szellő
Üzenik az ágak lombok:
Légy Te mindig nagyon boldog
Édesanyám!


Donászy Magda: Édesanyámnak

Te vagy a nap
fenn az égen.
Én kis virág
meseréten.
Ha nem lenne
nap az égen,
nem nyílna ki a virág.
Virág nélkül
de szomorú
lenne ez a
világ.


Anyák napjára (népköltés)

Úgy repültem, mint a madár,
pedig szárnyam sincsen.
Virágot is hoztam Neked,
pedig kertem sincsen.
A szeretet az én szárnyam,
szívem az én kertem,
Anyák napján köszöntelek,
Édesanyám, lelkem


Donászy Magda: Ajándék

Színes ceruzával
rajzoltam egy képet,
anyák napján reggel,
Édesanyám néked.

Lerajzoltam én egy
aranyos madarat,
aranyos madárra
aranyos tollakat.

Elkészült a madár,
nem mozdul a szárnya
Pedig hogyha tudna,
a válladra szállna.
Eldalolná csöndben
tenéked egy dalban,
amit anyák napján
mondani akartam


Kőhalmi Erzsébet: Kicsi vagyok…

Kicsi vagyok, nagyot mondok
Anyukám, most hozzád szólok!
Kezedbe virágot teszek,
Mindig jó gyerek leszek!

Én kicsike vagyok
nagyot nem mondhatok
szüleim kertjében
most nyílni akarok.
Ki akarok nyílni,
mint pünkösdi rózsa,
de ki nem nyílhatok,
csak úgy illatozok.


Ispiláng, ispiláng, ispilángi rózsa…

Ispiláng, ispiláng ispilángi rózsa
Köszönteni jöttünk, ma van anyák napja.

Liliom, liliom, fehér liliomszál,
e szép ünnepnapra meg is mosakodjál.

Tulipán, tulipán állj be a csoportba,
szép májusi reggel mosolyogj anyánkra.

Nefelejcs, nefelejcs, kék nefelejcs ága,
hajladozzál szépen anyánk ablakára.

Nefelejcs, tulipán, liliom és rózsa,
mind csak azt dalolja: légy boldog Anyácska.


Ég a gyertya ég

Ég a gyertya ég
el ne aludjék
szívünkből a szeretet
ki ne aludjék.

Ég a gyertya ég
el ne aludjék,
Édesanyám köszöntelek
Éljél soká még!


Édesanyám lelkem (népköltés)

Édesanyám, lelkem
Fogadd e virágot
Tenéked nevelte
A e kis leányod.
Amikor ültettem
Tereád gondoltam,
Amikor öntöztem
Midig mosolyogtam.
Fogadd szeretettel
Édesanyám lelkem.
Én most azt kívánom,
Mindig szeress engem.